St John’s of Flattingtown

Onko Suomi vielä turvallinen maa?

Suomen turvallisuus ja sen ylläpitäminen on kuohunut pinnalla jo pidemmän aikaa. Kuohunta johtuu suurimmaksi osaksi varmasti maahanmuuttajista, ja heidän aivan erilaisesta kulttuuristaan sekä yhtäkkisestä maahanmuuttaja virrasta. Maahanmuuton rinnalla on kasvanut kaksi ääripäätä jotka ovat rasismi ja suvaitsevaisuus. Rasismi aiheuttaa sen että suuri osa Suomalaisista eivät edes halua yrittää ottaa maahanmuuttoa hyvänä asiana, vaan haluavat että kaikki ulkomaalaiset lähtevät pois ja omat valmiina käyttämään siihen minkalaisia keinoja tahansa. Tietenkin rasismiin sekoitetaan heti pienikin maahanmuuttopolitiikkaan liittyvä kritiikki, joka ei rasismia ole. Toinen niin kutsuttu ääripää on suvaitsevaisuus, joka on niin sanotusti sokeaa. Suvaitsevaiset ihmiset näkevät pienimmänkin kritiikin tai lauseen rasismina. Sillä välin kun nämä kaksi ääripäätä taistelevat keskenään, ei itse maahanmuuttoon ole aikaa enään keskittyä, eikä sitä pystytä siten myöskään korjaamaan. Kun itse Suomalaiset taistelevat keskenään, ei se kamalan turvallista ole.

Paljon ihmisiä
Joukkoon mahtuu aina monenlaisia ihmisiä

Jotta tälläiset asiat saataisiin korjattua, olisi kaikkien hyvä avata mieltänsä hieman enemmän. Niin rasistien, suvakkien, maahanmuutto kriittisten ja kaikkien siltä väliltä. En usko, että Suomessa esiintyy aivan raakaa rasismia aivan kauheasti, suurin osa tästä haukkumisesta ja syrjinnästä saattaa tapahtua vain sen takia että jotkut pelkäävät. He pelkäävät heidän kulttuuriaan ja tapojaan sekä rikoksia. Tämä pelko olisi jokaisen hyvä tiedostaa sisällään, ja miettiä mikä siihen voisi auttaa, esimerkiksi on olemassa kulttuuri iltoja, joihin kokoontuu sekä maahanmuuttajia että Suomalaisia valvotusti, ja he pääsevät hieman tutustumaan toisiinsa turvallisesti. Täysi rasismihan on itsessään täysin typerää, miksi vihata toista uskonnon tai ihonvärin perusteella?
Suvaitsevaiset ihmiset taas ajattelevat että maahanmuuttajilla saisi olla etuoikeuksia ja sulkevat niin sanotusti silmänsä kaikelta rikollisuudelta ja faktoilta joita heille kerrotaan kun yritetään väitellä että maahanmuuttoon on saatava muutosta. Vaikka kuulut johonkin ääripäähän, voit myös avartaa mieltäsi juuri niistä omista mielipiteistäsi ja miettiä asioita uudelta kantilta. Vaikka maahanmuuttopolitiikka huolestuttaa sinua, tai pelottaa, se ei tee sinusta rasistia, se tekee sinusta ihmisen.

Yksi tapa varmistaa yhteiselo ja riittävä ymmärrys on lisää ohjeistusta ja esimerkiksi yleisten kylttien, kuten yksityisalue-kyltti, määrää niin kaupungeilla kuin syrjäkylillä. Kylttien symbolit ovat melko yksiselitteisiä, joten vaikkei ihminen, joka näkee niitä, puhuisi samaa kieltä, voi kyltin kuvasta päätellä hyvin paljon. Tämä voisi vähentää väärinymmärryksiä.
Suomalaiset ovat myös menettäneet suurimmaksi osaksi uskonsa poliisiin sekä hallitukseen. Tämä kertoo siitä onko Suomi enään niin turvallinen maa jossa voi kääntyä poliisiin vaaran tullessa. Suomalaiset ovat erittäin tyytymättömiä hallituksen toimintaan ja päätöksiin. Suomalaiset kokevat myös että hallitukseen valitut henkilöt ovat valehdelleet heille suuresti, esimerkiksi koulutusten tukien leikkaamisessa. Tälläiset asiat syövät Suomen turvallisuutta paljon, ja on todella huono asia jos Suomalaiset eivät koe että saisivat apua tarpeeksi ajoissa. Poliisin toimia myös kritisoidaan paljon Suomessa, sillä suomalaiset kokevat poliisien toimet joskus todella vääriksi ja että poliisit käyttäisivät valtaansa väärin.

 

Toimeentulo
Toimeentuloasiat mietityttävät monia (c) verkkouutiset

Samoin suomalaisia on huolettanut pidemmän aikaa suomen sosiaalitoimi, ja on ollut keskustelua että tarkoitetaanko se oikeasti lapsen hyväksi vai onko se vain voittoa tavoittelevaa yritystoimintaa. Tietenkin on aina olemassa ihmisiä, jotka kritisoivat asioita liiankin jyrkästi, vaikkei todisteita edes olisi, mutta todella moni suomalainen on sitä mieltä että sosiaalitoimi on pelkästään rahallista toimintaa, eikä uskalla enään siihen turvautua koska pelkäävät menettävänsä lapsensa kokonaan, eivätkä saa apua. On olemassa paljon tarinoita sosiaalitoimen erilaisista jopa kamalista teoista, mutta sen päättää jokainen että ovatko tarinat aina totta.

Scroll To Top